Słowo BożeStyczeń
Ewangelia św. Jana , rozdział 14 , werset 6
[Pan Jezus Chrystus powiedział ]
Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie

Luty
Księga Izajasza , rozdział 59 , werset 2
Nieprawości wasze oddzielenie uczyniły między wami i waszym Bogiem

Marzec
Ewangelia św. Mateusza , rozdział 22 , werset 37
[Pan Jezus Chrystus powiedział ]
Miłuj Pana Boga twego , z całego serca twego , i z całej duszy twojej , i z całej myśli twojej

Kwiecień
2 - gi list do Koryntian , rozdział 6 , werset 2
... Oto , teraz przyjemny czas , oto teraz dzień zbawienia

Maj
Księga Psalmōw , rozdział 95 , wersety 7 i 8
... Dzisiaj , jeśli głos jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych ...

Czerwiec
Ewangelia św. Mateusza , rozdział 11 , werset 28
[Pan Jezus Chrystus powiedział ]
Pōjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni . I ja odpocznę was

Lipiec
List do Rzymian , rozdział 10 , werset 17
Wiara jest ze słuchania , a słuchanie przez mowę Bożą

Sierpień
Ewangelia św. Łukasza , rozdział 19 , werset 10
[Pan Jezus Chrystus powiedział]
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić straconych

Wrzesień
List do Rzymian , rozdział 14 , werset 12
Zatem więc każdy z nas względem siebie samego da słowo Bogu

Październik
2 - gi list św. Piotra , rozdział 3 , werset 8
... Jeden dzień od Pana jak tysiąc lat , i tysiąc lat jak jeden dzień

Listopad
Ewangelia św. Jana , rozdział 8 , werset 12
[Pan Jezus Chrystus powiedział]
Ja jestem światłością świata - naśladujący mnie nigdy nie będzie chodził w ciemności , lecz będzie miał światłość żywota

Grudzień
Ewangelia św. Jana , rozdział 3 , werset 36
[Pan Jezus Chrystus powiedział]
Wierzący w Syna ma żywot wieczny - a nieposłuszny Synowi nie zobaczy żywota
Strona głōwna