Jakie jest pochodzenie Jezusa Chrystusa ?


Bardzo wielu ludzi w naszych czasach wyraża opinię , że narodzenie Jezusa w Betlejem było początkiem egzystencji Chrystusa . Jednakże prawda jest taka , że Chrystus istniał zanim jeszcze świat został stworzony .
Egzystencja Jezusa Chrystusa jest od wieczności . Jezus Chrystus istnieje od wieczności i narodzenie w Betlejem około 2000 lat temu było jedynie przybraniem ludzkiej postaci .
Pismo Święte objawia nam , że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego i że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone .
Król nieba i ziemi, fantastyczny Zbawiciel Jezus Chrystus swoją wielką mocą stworzył niebo i ziemię i wszystko co porusza się po powierzchni ziemi . Pismo Święte informuje nas , że Chrystus stworzył wszystko , rzeczy widzialne i niewidzialne .
W Nowym Testamencie w liście do Kolosan , rozdział 1 jest tak napisane o naszym wielkim i kochanym Zbawicielu :
" On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia ,
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko , co jest na niebie i na ziemi , rzeczy widzialne i niewidzialne ,
czy to trony , czy panowania , czy nadziemskie władze , czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone . "

Powyższy urywek ze Słowa Bożego daje nam niezbity dowód na to , że Jezus Chrystus jest stworzycielem nieba i ziemi i wszystkich rzeczy .
Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że przez Jezusa wszystko zostało stworzone .
Bóg Nieba i Ziemi - Jezus Chrystus wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym na początku stworzył niebo i ziemię . Bóg Wszechmogący w sześć dni stworzył drzewa , góry , zwierzęta i ptaki a siódmego dnia odpoczął .
Pismo Święte informuje nas , że pierwsi ludzie zostali stworzeni w szóstym dniu . Adam i Ewa zostali stworzeni na podobieństwo Boga przez Ojca , Syna i Ducha Świętego .
Wysłuchaj proszę co Słowo Boże mówi na ten właśnie temat .
W Starym Testamencie , w 1 - szej księdze Mojżesza , rozdział 1 jest napisane :
" Potem rzekł Bóg : Uczyńmy człowieka na obraz nasz , podobnego do nas ,
i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios , i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi ,
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój .
Na obraz Boga stworzył go . Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich . "
Powyższy fragment ze Starego Testamentu wyraźnie przedstawia Pana Jezusa Chrystusa jako stworzyciela świata i wielkiego Boga .
Napewno zauważyłeś co Bóg powiedział .
Zwróć jeszcze raz szczególną uwagę na to , co jest napisane ;
Jest napisane że : Potem rzekł Bóg , uczyńmy człowieka na obraz nasz , podobnego do nas .
Teraz mamy duży orzech do rozgryzienia .
Nurtuje nas bowiem następujące pytanie.

Dlaczego Pan Bóg Wszechmogący powiedział : Uczyńmy człowieka...?
Ile osób było zaangażowanych w stworzeniu pierwszych ludzi na ziemi ?
Pismo Święte wyjaśnia nam , że w stworzeniu nieba i ziemi oraz zwierząt i pierwszych ludzi były zaangażowane trzy osoby .
Pan Bóg Wszechmogący objawia się na stronicach Pisma Świętego pod trzema różnymi osobami . Bóg jest jeden pod trzema postaciami .
Bóg objawia się na stronicach Słowa Bożego jako Ojciec , Syn i Duch Święty .
Dlatego też słowa , które zostały wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego przy stworzeniu Adama i Ewy na ziemi nie są dla nas zaskoczeniem .
Nasz kochany i drogi Zbawiciel - Jezus Chrystus wspólnie z Ojcem i Duchen Świętym stworzył Adama i Ewę i cały wszechświat .
Jezus Chrystus w duchowej postaci objawiał się wielokrotnie na stronicach Starego Testamentu .
Zaprawdę o Synu Bożym jest napisane w księgach Mojżesza , w Psalmach i u proroków .Strona główna