Czy Maria - matka Jezusa wstąpiła ciałem do nieba ?

" Rzekła matka jego do sług : Co wam powie , czyńcie ! "
Ewangelia św . Jana 2,5

Muszę Ciebie poinformować , że Maria - matka Jezusa nigdy nie wstąpiła ciałem do nieba .
Pismo Święte nic nie mówi o wniebowstąpieniu Marii .
Maria jak oznajmia nam Słowo Boże urodziła się w grzechu i potrzebowała zbawienia jej ducha , duszy i ciała .
W Nowym Testamencie , w liście do Rzymian , rozdział 5 , tak jest napisane :
" Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat , a przez grzech śmierć , tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła , bo wszyscy zgrzeszyli "

Powyższy urywek z Nowego Testamentu wyraźnie dowodzi , że wszyscy ludzie rodzący się na tym świecie są grzesznikami .
Obejmuje to bez wyjątku wszystkich ludzi - dzieci i dorosłych . Obejmuje też Marię , rodziców Marii , dziadka i pradziadka Marii - matki Jezusa . Maria była pokalaną przez grzech osobą .
Pismo Święte informuje nas również , że Józef był mężem Marii . We wzajemnym współżyciu Maria miała z Józefem bardzo dużo dzieci .
W Ewangelii św . Marka , rozdział 6 , jest napisane , że Maria miała co najmniej siedmioro dzieci .
Proszę zobacz na własne oczy co właśnie o tym jest napisane .
" A gdy nastał sabat , zaczął nauczać w synagodze , a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło :
Skądże to ma ? I co to za mądrość , która jest mu dana ? I te cuda , których dokonują jego ręce ?
Czy to nie jest ów cieśla , syn Marii , i brat Jakuba , i Jozesa , i Judy , i Szymona ?
A jego siostry , czyż nie ma ich tutaj u nas ? I gorszyli się nim . "

Pismo Święte mówi nam , że Maria potrzebowała Zbawiciela dla swojej skażonej grzechami duszy .
W Ewangelii św . Łukasza , rozdział 1 , wersety 46 i 47 , Maria powiedziała następujące słowa ;
" I rzekła Maria : Wielbi dusza moja Pana .
I rozradował się duch mój w Bogu , Zbawicielu moim ."

Maria nigdy nie wstąpiła ciałem do nieba .
Pismo Święte nic nie mówi na ten temat .
Wniebowstąpienie Marii - matki Jezusa zostało wymyślone przez religię rzymsko - katolicką .
W roku 1950 papież Pius 12 ogłosił , że Maria , krótko po swojej cielesnej śmierci została zabrana do nieba .
Te wywrotowe i fałszywe nauki są sprzeczne ze Słowem Bożym i nie mają nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem .
Pismo Święte ostrzega nas , abyśmy niczego nie dodawali do Słowa Bożego .Wniebowstąpienie ciała Marii byłoby dodaniem do Słowa Bożego . Pan Bóg Wszechmogący ostrzega przed zuchwałym świętokradctwem .
W Nowym Testamencie , w Objawieniu św . Jana , rozdział 22 mówi o przekleństwach , spadających na człowieka , ważącego się dodawać do Bożego objawienia i do Pisma Świętego .
Wysłuchaj proszę z głęboką uwagą co jest napisane .
" Co do mnie , to świadczę każdemu , który słucha słów proroctwa tej księgi :
Jeżeli ktoś dołoży coś do nich , dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze ;
A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa ,
ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta , opisanych w tej księdze ."

Bluźniercze i ohydne formy kultu religijnego gwałcą i poniewierają święte Boże przykazania . Bóg nawołuje do nawrócenia się z naszych fałszywych wierzeń sprzecznych ze Słowem Bożym . Pismo Święte naucza nas , że pokłony i cześć mamy oddawać jedynie Panu Bogu Wszechmogącemu . Oddawanie czci obrazom , świętym czy też Marii - matce Jezusa jest kategorycznie zabronione .
Upamiętaj się ! Odrzuć fałsz , kłamstwo i obłudę . Nie postępuj według tradycji narzuconych tobie przez przywódców religijnych . Słuchaj Pana Boga , żyj według Słowa Bożego , według tego co jest napisane w Piśmie Świętym .
W Ewangelii św . Jana , rozdział 14 Pan Jezus Chrystus powiedział : " ...Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie "
oraz
" ...Jeśli kto mnie miłuje , słowa mojego przestrzegać będzie , i Ojciec mój umiłuje go , i do niego przyjdziemy , i u niego zamieszkamy "
Napisz do nas , jeśli masz pragnienie .

POLSKIE TOWARZYSTWO PISMA ŚWIĘTEGO
124 W.First ST,Ripon,Ca 95366,USA
www.polskie.com
JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM

Strona główna
Obrazy i figury