Kiedy będzie koniec świata ?


Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że koniec świata nastąpi , ale nikt z ludzi nie wie o tym , kiedy to nastąpi . Słowo Boże oznajmia nam , że nikt nie zna ani dnia ani godziny powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i końca tego świata .
Na przykład w Ewangelii św . Mateusza , Pan Jezus powiedział tak :
" Niebo i ziemia przeminą , ale słowa moje nie przeminą ,
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie ; ani aniołowie w niebie , ani Syn , tylko sam Ojciec " .

Zbawiciel świata bardzo wyraźnie powiedział , że nikt z ludzi nie zna dokładnej daty końca świata i sądu ostatecznego .
Pan Jezus objawia nam również , że Jego powtórne przyjście będzie niespodziewane i zaskakujące . Świat będzie się kręcił jak się kręci . Ludzie będą zajęci swoimi sprawami .
Społeczeństwo będzie bawiło się ; ludzie będą jedli i pili . I wtedy jak mówi nam Pismo Święte nastąpi niespodziewany koniec .
Zobacz proszę , co Pan Jezus Chrystus powiedział na ten właśnie temat w Ewangelii św . Mateusza , rozdział 24 :
" Albowiem jak było za dni Noego , takie będzie przyjście Syna Człowieczego ,
Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili , żenili się i za mąż wydawali , aż do tego dnia , gdy Noe wszedł do arki ,
I nie spostrzegli się , że nastał potop i zmiótł wszystkich , tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego "
Strona główna