Co Pismo Święte mówi na temat horoskopów i wróżenia z kart ?Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że wróżenie z kart jak również wróżenie z ręki jest szataniczne .
Wróżki i czarodzieje według Pisma Świętego są wysłannikami samego Lucyfera - Diabła .
Każdy jeden człowiek , który jest skłonny do wróżek , horoskopów i magii jest czcicielem Diabła i Szatanizmu .
Horoskopy i przepowiadanie przyszłości jest niezwykle popularne wśród narodu polskiego .
Prawie wszystkie wydawane magazyny i czasopisma zamieszczają horoskopy .
Ludzie mają ogromny pociąg do wróżbitōw , ponieważ ludzie chcą znać przyszłość .
Ludzie nie zdają sobie jednak sprawy z tego , że za każdym razem , kiedy kontaktują się i czytają horoskopy , kontaktują się z duchami nieczystymi , kontaktują się z demonami .
Przepowiadanie przyszłości w postaci horoskopów , białej czy czarnej magii jest trucizną dla duszy ludzkiej , jest kontaktem ze złymi duchami .
Wróżenie z kart , czytanie książek na temat duchów nieczystych lub też oglądanie filmów na podobny temat jest surowo zabronione .
Pan Bóg Wszechmogący karci surowo tych wszystkich ludzi , którzy interesują się światem pozagrobowym .
Pan Zastępów nienawidzi człowieka oddającego się magii i wróżbiarstwu .
Wielokrotnie Bóg zsyła nieszczęście na takiego człowieka po pewnym czasie .
Kontakt ze złymi duchami w postaci horoskopów i magii wielokrotnie kończy się samobójstwem i śmiercią .
Pan Bóg Wszechmogący dopuszcza , aby złe duchy opanowały takiego człowieka i weszły w niego .
Wróżbiarstwo jest od samego Szatana i jest jedną z form szatanizmu .
Chciałbym , abyś zobaczył kilka urywków z Pisma Świętego , nawiązujących do tego właśnie tematu .
W Starym Testamencie Pisma Świętego , w 5 -tej księdze Mojżeszowej , rozdział 18 tak jest napisane :
"Niech nie znajdzie się u ciebie taki , który przeprowadza swego syna czy swoją cōrkę przez ogień , ani wróżbita , ani wieszczbiarz , ani guślarz , ani czarodziej ,
Ani zaklinacz , ani wywoływacz duchów , ani znachor , ani wzywający zmarłych;
Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy , kto to czyni ,
i z powodu tych obrzydliwości Pan , Bóg twōj , wypędza ich przed tobą . "
Według Słowa Bożego zabronione jest wszelkiego rodzaju znachorstwo , wróżby , czy też horoskopy .
Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie , że obrzydliwością dla Boga jest każdy , kto czyni takie rzeczy .
Chciałbym , abyś uważnie wysłuchał innego fragmentu ze Słowa Bożego , który zabrania i potępia wszelkie wróżby , czary i wywoływanie duchów .
Z dużą uwagą wysłuchaj proszę co jest napisane w 3 - ciej księdze Mojżeszowej , rozdział 19 , a werset 31 :
" Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów .
Nie wypytujcie ich , bo staniecie się przez nich nieczystymi ; Ja , Pan , jestem Bogiem waszym . "
Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że oddawanie się wróżbiarstwu , czarom i gusłom jest wielkim złym i okropnym grzechem .
Znachorstwo , horoskopy i wywoływanie duchów jest inspirowane przez złe moce ciemności .
Biała i czarna magia oraz wróżenie z kart i wróżenie z ręki jest demoniczne i szataniczne .
Wierzący człowiek powinien kategorycznie unikać tych wszystkich niszczycielskich rzeczy .
Wróżbiarstwo jest drażnieniem Pana Boga i karą za udział we wróżbach czy horoskopach jest śmierć i wieczne potępienie .
W 3 - ciej księdze Mojżesza , rozdział 20 , werset 27 jest napisane :
" A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć , to poniosą śmierć .
Ukamienują ich , krew ich spadnie na nich .Strona główna