Czy wszyscy ludzie są grzesznikami ?


Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie o tym , że wszyscy ludzie z natury są grzesznikami . Cała ludzkość jest zniewolona kajdanami grzechu i wszelkiego zła . Grzech Adama i Ewy wszczepiony został we wszystkich ludzi .
Apostoł Paweł w liście do Rzymian , rozdział 5 a werset 12 tak pisze ; " Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat , a przez grzech śmierć , tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła , bo wszyscy zgrzeszyli ."
Pismo Święte mówi otwarcie , że wszyscy ludzie są zatruci grzechem i brak im chwały Bożej . Pan Jezus Chrystus mówił o tym , że z serca ludzkiego pochodzą ochydne i okropne myśli .
Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli , kradzieże , morderstwa i wszelka pycha i głupota .
Słowo Boże wyraźnie podkreśla , że z natury człowiek jest zniewolony grzechem i jest całkowicie zepsuty duchowo .
Niezbawiony świecki człowiek jest pod Bożym przekleństwem i wieczne potępienie jest zapłatą za grzechy . Biblia Święta mówi bardzo wyraźnie , że wszyscy ludzie są pod wpływem grzechu .
Teraz proszę wysłuchaj bardzo uważnie co Pismo Święte mówi o naturze ludzkiej .
W Nowym Testamencie , w liście do Rzymian , rozdział 3 , tak jest napisane ;
" Jak napisano : Nie ma ani jednego sprawiedliwego ,
Nie masz , kto by rozumiał , nie masz , kto by szukał Boga ,
Wszyscy zboczyli , razem stali się nieużytecznymi , nie masz , kto by czynił dobrze , nie masz ani jednego ,
Grobem otwartym jest ich gardło , językami swoimi knują zdradę , jad żmij pod ich wargami ,
Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości ;
Nogi ich są skore do rozlewu krwi ,
Spustoszenie i nędza na ich drogach ,
A drogi pokoju nie poznali ,
Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami ."
Ludzie z natury są źli i jak donosi nam Słowo Boże , nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego i dobrego . Wszyscy ludzie potrzebują zbawienia i zgładzenia wszystkich grzechów .
To właśnie Chrystus opuścił niebo i przybrał postać ludzką , aby odkupić swój lud z tej okropnej sytuacji . Chrystus narodził się w Betlejem po to , aby zbawić swój lud od nieugaszonego i wiecznego jeziora ognistego płonącego siarką .
Jedynie i wyłącznie Pan Jezus Chrystus jest pomostem między ludźmi a Bogiem .
To nie święci , to nie Maria czy też kościōł może nas uratować od płaczu i zgrzytania zębów w piekle . Ale jedynie Jezus Chrystus jest drogą i prawdą i pośrednikiem między nami a Bogiem Wszechmogącym .
W Ewangelii św . Jana , rozdział 14 , Pan Jezus powiedział niezwykle ważne słowa :
" Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie . "
Zbawienie jest za darmo . Zbawienie to Boże miłosierdzie .
Jezus żyje i zbawia dusze grzeszników w naszych czasach . Bóg rozrywa dziś kajdany . Kajdany grzechu i duchowej niewoli .
Odkupienie jest jedynie w Chrystusie Jezusie .
Boże usprawiedliwienie jest za darmo ; jest to bogata i wielka Boża łaska . Pismo Święte mówi tak -
KREW ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA OCZYSZCZA NASZE SERCA ZE WSZYSTKICH GRZECHŌW .

Strona główna

Poprzednia strona