Droga do nieba
strona 1 | strona 2

Czy twoje serce jest czyste ?

JEZUS CHRYSTUS

Nasz drogi Zbawiciel - Pan Jezus Chrystus jest ukojeniem dla duszy ludzkiej . Jest tak dlatego , ponieważ Pan Jezus Chrystus daje nam życie wieczne . Słowo Boże mówi nam raz za razem o tym , że krew Jezusa Chrystusa usuwa wszystkie nasze grzechy . Przez szczerą i nieobłudną wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymujemy już teraz na tej ziemi życie wieczne , dlatego że są to Boże obietnice . W Ewangelii św . Mateusza , rozdział 4 tak jest napisane :
" Lud , pogrążony w mroku , ujrzał światłość wielką , i tym , którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci , rozbłysła jasność .
Odtąd począł Jezus kazać i mówić : Upamiętajcie się , przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios "
Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie i nasz drogi Zbawiciel , że bez Królestwa Bożego , bez wiecznego światła jesteśmy pogrążeni w mroku , jesteśmy w krainie i cieniu śmierci . To Jezus Chrystus jest wielką światłością dla naszej duszy i Pan Jezus rozpędza moce ciemności na cztery wiatry .

Jezus Chrystus jest jedynym ratunkiem dla całej ludzkości . Pismo Święte stwierdza tak
w Ewangelii św.Jana 3:16 :
" Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął ,
ale miał żywot wieczny "

Jest również napisane tak w Ewangelii św . Mateusza , rozdział 5 ,
werset 8 :
" Błogosławieni czystego serca , albowiem oni Boga oglądać będą "

Czy twoje serce jest czyste ?

Z natury nasze serca są bardzo brudne , dlatego że Słowo Boże mówi nam , że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli , kradzieże , morderstwa , bluźnierstwa , kłamstwa i wszystkie okropne grzechy . Nasze serce z natury jest bardzo złe . Jesteśmy wrogami Pana Boga , jesteśmy odłączeni od Boga . Tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus jest pomostem , jest naszym ratunkiem . Jezus Chrystus jak oznajmia nam Słowo Boże jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem , który jest w niebie , a człowiekiem .


 

O nas

Pytania i odpowiedzi

Fundament