Czy chlebem powszednim jest Pan Jezus Chrystus ?


W Ewangelii Św . Jana , rozdział 6 , Pan Jezus Chrystus między innymi powiedział następujące słowa :
" Ja jestem chlebem żywota ; kto do mnie przychodzi , nigdy łaknąć nie będzie , a kto wierzy we mnie , nigdy pragnąć nie będzie "

Ten wspaniały fragment ze Słowa Bożego wyświetla nam wyraźnie , że zaspokojeniem naszego duchowego pragnienia jest jedynie i wyłącznie Syn Boży - Chrystus Jezus .
Zbawiciel , jak oznajmia nam Pismo Święte jest chlebem życia dla naszej duszy .
Nasze głodne i spragnione serca możemy ukoić wyłącznie w naszym kochanym Zbawicielu - Panu Jezusie Chrystusie .
Nasz umiłowany i drogi Pan Jezus upewnia nas całkowicie , że jedynie On może nakarmić nasze dusze pokojem i życiem wiekuistym .
Pismo Święte podkreśla raz za razem , że Chrystus Pan jest prawdziwym chlebem dającym życie wieczne dla grzesznej ludzkości .
Pokarmem dla naszego serca i dla naszej duszy jest chwalebny i błogosławiony Zbawiciel - Jezus Chrystus .
Jezus jest dla nas i zawsze powinien być duchowym chlebem powszednim .
Nasz kochany Zbawiciel w Ewangelii Św . Jana , rozdział 6 , werset 51 powiedział następujące słowa :
" Ja jestem chlebem żywym , który z nieba zstąpił ,
jeśli kto spożywać będzie ten chleb , żyć będzie na wieki ;
a chleb , który Ja dam , to ciało moje , które Ja oddam za żywot świata "
Napewno każdy z nas zna na pamięć słowa , które są zapisane w modlitwie Pańskiej .
Modlitwę Pańską znamy przecież od najmłodszych lat .
Jeszcze będąc małymi dziećmi , uczyliśmy się na pamięć tej podstawowej modlitwy do Pana Boga Ojca Wszechmogącego .
Ale czy tak naprawdę głęboko zastanowiliśmy się nad słowami , które wypowiadamy w modlitwie Pańskiej ?
Modlitwa Pańska jest przykładem modlitwy o zbawienie duszy ludzkiej .
Pismo Święte jest księgą duchową , jest wielokrotnie opisem historycznych wydarzeń w których ukryty jest wspaniały Boży plan zbawienia .
Królestwo Boże jest królestwem duchowym , królestwem niewidzialnym i wiecznym .
Dlatego też chleb który jest na uwadze w modlitwie Pańskiej nie odnosi się do chleba , który jemy na śniadanie , obiad czy kolację .
Raczej chlebem powszednim w modlitwie Pańskiej jest Chrystus Jezus .
W naszej szczerej i serdecznej modlitwie do Boga Ojca , który jest w niebie prosimy o Syna Bożego - Jezusa Chrystusa .
W modlitwie do naszego drogiego Ojca prosimy o chleb żywy , o chleb powszedni - którym jest wyłącznie Pan Jezus Chrystus .
Krótko mówiąc nasze pragnienia i prośby kierujemy do Ojca Niebiańskiego , prosząc ze skruszonym sercem o zbawienie naszej duszy , i oczyszczenie ze wszystkich naszych okropnych grzechów .
Zawsze pamiętajmy o tym , że w modlitwie Pańskiej chlebem powszednim jest Jezus Chrystus , a nie bułka czy też chleb upieczony w piekarni .
W modlitwie do naszego Ojca , który jest w niebie nie prosimy o chleb na naszym stole .
Raczej modlimy się o otrzymanie Jezusa Chrystusa - żywy chleb z nieba dla zbawienia naszej duszy i oczyszczenia ze wszystkich grzechów .
W Ewangelii Św . Jana , rozdział 6 , a werset 63 , Chrystus Pan wypowiedział następujące słowa :
" Duch ożywia . Ciało nic nie pomaga
Słowa , które do was powiedziałem są duchem i żywotem "

zaś w Ewangelii Św . Marka , rozdział 4 , a werset 33 i 34 jest napisane o Panu Jezusie Chrystusie tak :
" I w wielu podobieństwach zwiastował im słowo ,
stosownie do tego jak mogli słuchać
A bez podobieństwa nie mówił do nich .
Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko "
Strona główna